Hiệp hội du lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long
Cảnh rợn người ở thánh địa rắn khổng lồ của Việt Nam
Cảnh rợn người ở thánh địa rắn khổng lồ của Việt Nam
Cảnh rợn người ở thánh địa rắn khổng lồ của Việt Nam
Cảnh rợn người ở thánh địa rắn khổng lồ của Việt Nam
Cảnh rợn người ở thánh địa rắn khổng lồ của Việt Nam
KHÁM PHÁ
Giới thiệu
Trại rắn Đồng Tâm (tỉnh Tiền Giang) được ví là thánh địa rắn khổng lồ của Việt Nam với 200 rắn hổ mang chúa bố mẹ và nhiều con non.
Mở rộng