Hiệp hội du lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long

Cuộc thi “Sáng tác Logo (Biểu trưng) và Slogan (Khẩu hiệu) Du lịch Cà Mau năm 2016”

2016-08-15 17:11:37
- Tổng quan du lịch Cà Mau : Tải File đính kèm

- Thông báo cuộc thi “Sáng tác Logo (biểu trưng) và Slogan (khẩu hiệu) Du lịch Cà Mau năm 2016″: Tải File đính kèm
- Phiếu đăng ký: Tải File đính kèm

- Tổng quan du lịch Cà Mau : 
Tải File đính kèm
- Thông báo cuộc thi “Sáng tác Logo (biểu trưng) và Slogan (khẩu hiệu) Du lịch Cà Mau năm 2016″: Tải File đính kèm
- Phiếu đăng ký: Tải File đính kèm