Hiệp hội du lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long

Thành lập Câu lạc bộ Đờn ca tài tử tỉnh Vĩnh Long

Ngày 23/1/2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long tổ chức Đại hội thành lập Câu lạc bộ Đờn ca tài tử tỉnh Vĩnh Long (CLB ĐCTT) nhiệm kỳ 2016-2017.

CLB ĐCTT tỉnh Vĩnh Long được thành lập nhằm tập hợp các hội viên, cùng hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả trên lĩnh vực nghệ thuật ĐCTT, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT của tỉnh và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

CLB có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở đặt tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Long;hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, không vì mục đích lợi nhuận.
Dự kiến trong nhiệm kỳ 2016-2017, CLB ĐCTT tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ 1 huyện trong tỉnh xây dựng đề án phát huy và giữ gìn nghệ thuật ĐCTT;kết nạp từ 15-20 thành viên mới vào CLB.
Đại hội đã bầu 59 thành viên vào CLB và ông Nguyễn Hoàng Oanh được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm CLB nhiệm kỳ 2016-2017.
 
Tin, ảnh:Minh Tâm