Hiệp hội du lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long

Đẩy mạnh hoạt động giáo dục, học tập trong thư viện

Ngày 22/7/2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Vĩnh Long đã ký kết kế hoạch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Mục đích của việc phối hợp là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng và thư viện nhà trường. Từ đó, hình thành thói quen đọc sách và nâng cao ý thức tự học, rèn luyện tính chủ động sáng tạo, đổi mới phương pháp học tập, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục và đáp ứng nhu cầu học tập cho mọi tầng lớp nhân dân.


Đông đảo học sinh đến đọc sách tại Thư viện tỉnh Vĩnh Long

 
Trong giai đoạn này, Sở VHTTDL phối hợp Sở GDĐT hướng dẫn, tổ chức các hoạt động đẩy mạnh việc học tập suốt đời trong các thư viện trường học;đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ thư viện cho cán bộ thư viện nhà trường. Huy động các nguồn lực của địa phương, xã hội hóa để tăng cường hoạt động tuyên truyền, phục vụ nhu cầu đọc sách, báo ở thư viện trường học và cộng đồng…
Sở GDĐT sẽ tổ chức hướng dẫn sử dụng thư viện, giới thiệu sách, phương pháp đọc sách tại các thư viện trường học, tổ chức giờ học ngoại khóa tại các thư viện công cộng. Phòng GDĐT các địa phương phối hợp Thư viện tỉnh luân chuyển sách và hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền phục vụ sách báo nhằm phát triển và nâng cao văn hóa đọc trong nhà trường. 
 
Tin, ảnh:MINH TÂM