Hiệp hội du lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long

Liên hoan nghệ thuật hát then, đàn tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái toàn quốc lần thứ V

Nhằm quảng bá, giới thiệu với nhân dân trong nước; đồng thời, tôn vinh, bảo tồn, phát triển hát then-loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc đã bao đời gắn bó với đời sống của các dân tộc Tày, Nùng, Thái, từ ngày 24-26/9, tại tỉnh Tuyên Quang, sẽ diễn ra Liên hoan nghệ thuật hát then, đàn tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái toàn quốc lần thứ V, năm 2015.

Trong những ngày diễn ra Liên hoan năm nay, sẽ diễn ra các hoạt động như:Biểu diễn, giới thiệu các thể loại hát, múa then, đàn tính;triển lãm về chủ đề “Di sản văn hóa then Tày, Nùng, Thái Việt Nam”;Hội thảo “Giữ gìn và phát huy di sản văn hóa then trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”…
Hát then đang được tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lào Cai, Lai Châu, Bắc Giang lập hồ sơ để đề xuất và đệ trình hồ sơ lên Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) xem xét, ghi danh hát then vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Do vậy, việc tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát then, đàn tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái toàn quốc lần thứ V, năm 2015, có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ khẳng định giá trị của hát then, đàn tính mà còn là dịp để các nghệ nhân, các tỉnh trao đổi về những kinh nghiệm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của hát Then.
Nguồn:ĐCSVN